2023

SISTEMA PYL

Actualment els sistemes d'instal·lació de plaques de guix laminat (PYL) són els més utilitzats i aconsellables en construcció d'obra nova i rehabilitació per la resistència i millorar les propietats acústiques i tèrmiques dels sistemes tradicionals. Es tracta d'una tècnica versàtil que ens ajuda a optimitzar l'espai, ens facilita les reparacions i suposa un plus en la construcció sostenible i en pro de l'eficiència ecològica. Es tracta d'un sistema de muntatge ràpid i compatible amb els sistemes tradicionals ja que moltes de les seves aplicacions són muntades com a envans divisoris en obres amb maó. S'utilitza en habitatges, oficines, locals comercials, naus industrials, tancaments exteriors i tot i ser un material lleuger és capaç de suportar càrregues estructura.

Avantatges dels sistemes PYL

Ajudar a l'optimització de l'espai.

Flexibilitat arquitectònica.

Ràpida instal·lació.

Més econòmic: en requerir menys temps i mà dobra, el cost dexecució és menor.

Compatibilitat amb tota mena de construccions facilitant tant la realització d'obra nova com les reformes o reparacions futures.

Aconseguir la màxima versatilitat.

Alleugerir la càrrega en obra, tot i l'alta resistència del material.

Sistema eficient: major aïllament tèrmic i acústic millorant el benestar del client i lestalvi energètic.

Sostenibilitat: El procés productiu té una reduïda empremta de carboni i els materials solen ser reciclats i reciclables.

 

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.