REHABILITACIÓ DE FAÇANES

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Rehabilitació integral d'edificis.Patologies constructives; reforç d'estructures, tancaments i cobertes, sanejament i restauració de façanes, etc.

El nostre principal objectiu quan afrontem la restauració i rehabilitació d'un edifici és recuperar-ne la solidesa, consolidació estructural, substituir possibles elements fets malbé, i recuperar-ne la funcionalitat i l'aspecte original.

 

REVESTIMENTS I MORTERS 

 IMPEK ofereix el servei integral de restauració de tota mena de façanes.

Realitzem revestiments exteriors tradicionals: acrílics, morters i monocapes, acabats de pintura, etc.

Revestiments tradicionals: calç, estucs, arrebossats, esgrafiats, etc

.Revestiments tècnics: sistema antifissures, acrílic, monocapes, etc.Pintures decoratives i acabats interiors.

 

 

 

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.