EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

La millora de l'eficiència energètica es basa en l'optimització dels processos tant als nostres serveis administratius, fent un control detallat dels consums, fent sempre que sigui possible ús de llum natural, equips de baix consum, així com en la realització del projecte i posterior execució i construcció, fent especial èmfasi en això consums i tipologia de matèries primeres, consums energètics, processos de treball, ús d'energies renovables, ús d'aparells de baix consum, etc. En aquesta mateixa línia, es treballa cap a processos de treball enfocats al residu zero, de manera que donem especial importància a la revaloritació i reciclatge dels que produïm.

 

Igualment, a IMPEK ens preocupa el consum just d'energia i és per això que col·laborem amb experts en gestió i millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat en edificacions, tant existents com d'obra nova, amb l'objectiu final de reduir el consum d'energia augmentant el confort dels usuaris.

 

 

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.