ASCENSORS IMPLANTACIÓ

A IMPEK fem les modificacions oportunes a la COMUNITAT per a la IMPLANTACIÓ D'ASCENSORS. Ens encarreguem de la modificació de replans, escales noves construccions, fonamentació, estructura de l'ascensor, nova instal.lació elèctrica.

Podem fer el projecte i tramitar llicències també.

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.